Luftkvalitetsindikatorn på min luftrenare slocknar på kvällen

Senast uppdaterad 2020-05-04 10:42

Problem

  • Luftkvalitetsindikatorn på min luftrenare slocknar på kvällen

Gäller för

  • Pure A9

Lösning

  1. Det är fullt normalt, luftkvalitetsindikatorn kommer att slockna av sig själv när det blir mörkt i rummet 

Orsak

  • Luftkvalitetsindikatorn stänger av sig själv för att spara energi när det blir mörkt i rummet och för att inte störa dig under natten