Vad är Jonisering?

Senast uppdaterad 2021-04-13 11:54

Problem

  • Vad är Jonisering?

Gäller för

  • Pure A9
  • Well A7

Lösning

  1. Jonisering är en teknik som lägger en elektrisk laddning i luften som passerar genom luftrenaren. Detta skapar laddade partiklar som kallas joner
  2. Jonerna fäster sig på smutspartiklar i luften som sedan fastnar i filtret eller faller på golvet som då lätt kan dammsugas upp