Vad är Jonisering?

Senast uppdaterad 2020-02-19 11:09

Problem

  • Vad är Jonisering?

Gäller för

  • Pure A9

Lösning

  1. Jonisering är en teknik som lägger en elektrisk laddning i luften som passerar genom luftrenaren. Detta skapar laddad partiklar som kallas joner
  2. Jonerna fäster sig på smutspartiklar i luften som sedan fastnar i filtret eller faller på golvet som då kan lätt dammsugas upp