Var ska jag placera Pure A9 i mitt hem?

Senast uppdaterad 2020-03-27 16:22

Problem

  • Var ska jag placera Pure A9 i mitt hem?

Gäller för

  • Pure A9

Lösning

  1. Placera luftrenaren på en plats som inte begränsar luftflödet genom toppen av maskinen
  2. Luftrenaren måste placeras på ett jämnt golv som kan stödja det
  3. Det bör finnas minst 30 cm avstånd runt luftrenaren. Se bild: