Varifrån får appen information om luftkvaliteten utomhus?

Senast uppdaterad 2020-03-27 16:31

Problem

  • Varifrån får appen information om luftkvaliteten utomhus?

Gäller för

  • Pure A9

Lösning

  1. Vi använder officiella utomhus luftkvalitetsstationer i din närhet
  2. Tryck på utomhusvärden i appen för att se vilken station datan kommer ifrån