Hur fungerar värmepumpens pendlingsfunktion

Senast uppdaterad 2020-03-17 16:03

Problem

  • Var stannar luftflödet när den horisontella/vertikala pendlingsfunktionen avaktiveras?
  • Hur justerar jag luftflödets riktning?

Gäller för

  • Luftvärmepump
  • Luftkonditionering

Lösning

  1. Pendlingen stannar i det läge den är i när du stänger av funktionen. Det innebär att den till exempel kan ställas så att den alltid blåser åt höger
  2. Knappen SWING-V (svängning-v) aktiverar eller avaktiverar den vertikala pendlingsfunktionen (uppåt/neråt)
  3. Knappen SWING-H (svängning-h) aktiverar eller avaktiverar den horisontella pendlingsfunktionen (höger/vänster)

Orsak

  • På vissa luftvärmepumpar går det bara att ställa gallret åt höger/vänster manuellt
  • I produktens manual ser du vilka funktioner din luftvärmepump har, du hittar din manualen här
Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.