Värmepump visar ”RS” på fjärrkontrollens display

Senast uppdaterad 2020-03-17 16:04

Problem

  • ”RS” visas på fjärrkontrollens display

Gäller för

  • Värmepump
  • Luftkonditionering

Lösning

  1. ”RS” på fjärrkontrollen visar att funktionen ”I FEEL” är aktiverad
    Funktionen kan stängas av genom att trycka på ”I FEEL”-knappen på fjärrkontrollen

Orsak

  • När ”I FEEL” är aktiverad, mäter värmepumpen omgivningstemperaturen inuti fjärrkontrollen och reglerar rumstemperaturen enligt den temperatur som mäts kring fjärrkontrollen. Om fjärrkontrollen inte har siktlinje på apparatensinnerdel, dvs. om det finns några hinder mellan fjärrkontrollen ochinnerdelen, ställer den istället in temperaturen med hjälp av sensorn
Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.