Kaffebryggaren visar felkod H04, U12 eller blinkar CALC

Senast uppdaterad 2023-11-08 08:30

Problem

Kaffebryggaren visar följande:

  • Felkod H04
  • Felkod U12
  • Displayen visar ett blinkande "CALC"

Gäller för

  • Explore 6 kaffebryggare

Lösning

Problem
Lösning
Felkod H04
Koppla ur maskinen, rensa upp kaffepulver runt flippern och starta sedan maskinen
Felkod U12
Tryck på avbryt-knappen för att återgå till standbyläge, kläm fast bönlådan korrekt och starta sedan maskinen igen
Displayen visar ett blinkande "CALC"
Avkalkningscykeln bör utföras regelbundet för att bibehålla ett gott kaffe och din bryggares livslängd. När avkalkningen är klar, tryck på valfri knapp för att avbryta "CALC"


Om stegen ovan inte hjälpte till att lösa problemet rekommenderar vi att du kontaktar ett auktoriserat servicecenter.

Orsak

Problem
Orsak
Felkod H04
Indikerar problem med strömavfallsflippern och kan inte öppnas eller stängas som vanligt.
Felkod U12
Indikerar att det är problem med bönlådan
Displayen visar ett blinkande "CALC"
När larmet visas, rekommenderas det att fortsätta med avkalkning av maskinen
Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.