Vad betyder fel U12 på min modell CM6 kaffebryggare?

Senast uppdaterad 2024-04-22 13:53

Problem

 • Vad betyder fel U12?
 • Vad måste jag göra för att fixa U12-felet?
 • Hur kan jag få CM6xx-kaffemaskinen att fungera igen?
 • Vad betyder U12 på kaffemaskinens display?
 • Kan jag fixa fel U12 på min CM6 kaffemaskin själv?

Gäller för

 • Modellserie CM6

Lösning

Om U12 visas i displayen kommer bryggprocessen inte att starta. Fortsätt enligt följande:

 1. Fyll vattentanken.

 2. Öppna filterfacket och sätt i ett pappersfilter.

 3. Tillsätt önskad mängd malet kaffe.

 4. Om den erforderliga mängden bönor inte mals, kontrollera om kvarnen behöver rengöras eller är igensatt.

 5. Stäng filterfacket.

 6. Tryck på knapp 23 (koppsymbol) för att ställa in önskat antal koppar.

  Bild: Display kaffemaskin

 7. Tryck på knapp 14 (kaffesked) på displayen.

  • Symbolen 14 visas i displayen.

 8. Tryck på knapp 18 (på/av-knapp) på displayen för att starta bryggprocessen.

 9. Obs: Om du vill stoppa bryggprocessen i förtid, tryck på knapp 26 (stopp).
  • Driftslampan slocknar och enheten stoppar bryggprocessen.

 10. Om ovanstående tips inte hjälper, kontakta kundservice
Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.