Återvinner Electrolux min gamla vitvara?

Senast uppdaterad 2022-02-25 11:41

Problem

Återvinner Electrolux min gamla vitvara?

Gäller för

Vitvaror

Lösning

Vi erbjuder bortforsling och återvinning av gamla vitvaror vid köp av nya Electrolux vitvaror

För att läsa mer om hur vi återvinner kan du läsa här: https://www.electrolux.se/support/support-articles/kop-direkt-fran-electrolux/hallbarhet/hur-atervinner-ni-mina-gamla-vitvaror/