Frysen har frost eller is på sidorna och kanterna

Senast uppdaterad 2020-03-12 08:04

Normal is och kondens i fryshyllorna

Det är normalt att frost och is bildas i frysar.

När dörren öppnas kommer det in fuktig luft, vilket gör att is skapas.

Isen kan tas bort genom avfrostning.

Har dörren öppnats många gånger eller stått öppen en lång stund?

Om dörren har lämnats öppen för länge eller öppnas för ofta kan tillströmningen av fuktig luft leda till fuktkondens som så småningom bildar is. Undvik att lämna dörren öppen under längre perioder.

Detta gör också att man sparar energi.

Isen kan tas bort genom avfrostning.

Har du försökt avfrosta frysen?

Frysen måste avfrostas när isskiktet på sidorna når en tjocklek av ca 10–15 mm.

Det blir enklare att tina frysen när den är tom eller bara innehåller några få produkter.

Ta bort isen enligt följande:

  1. Stäng av produkten.
  2. Ta bort alla livsmedelsprodukter ur frysen, linda in dem i flera lager med papper och förvara dem på ett kallt ställe.
  3. Låt dörren stå öppen, ta bort pluggen från dräneringen och samla upp vattnet på en bricka. Använd en skrapa för att ta bort isen.
  4. När du är klar med avfrostningen, ska insidan av frysen torkas av ordentligt och pluggen till tömningen sättas tillbaka.
  5. Slå på produkten.
  6. Ställ in temperaturvredet till lägsta temperatur och låt frysen vara i 2–3 timmar.                      
  7. Lägg tillbaka maten i frysen igen.

Skrapa aldrig av isen med vassa föremål. De kan skada produkten. Använd inga mekaniska verktyg eller andra konstgjorda hjälpmedel för att påskynda upptining, om inte de godkänns av tillverkaren. Om temperaturen på de frysta livsmedlen stiger under avfrostningen kan deras hållbarhet förkortas.

Sitter dörrtätningen korrekt? Har den blivit skadad?

Kontrollera dörrtätningen noga.

Om dörrtätningen är skadad eller sitter fel kommer temperaturen i frysen att stiga och mycket is och kondens kommer att bildas. Detta kan utlösa larmet på displayen, varningslampan eller ett ljudlarm.

Dessa larm indikerar att innertemperaturen är för hög för att produkten ska fungera

Gummitätningen kan kontrolleras genom att sätta in en bit papper mellan dörren och ramen. Papperet ska sitta fast längs hela dörren när den är stängd.

Om det är något fel på dörrtätningen kan problemet ibland lösas genom att värma det i några sekunder med en hårtork och sedan försöka räta ut gummit.


OBS! Värm inte dörrtätningen för mycket, för då kan man skada både tätningen och dörren.

Håll dörrtätningen ren och byt ut den om det finns tecken på skador.

Detta gör också att man sparar energi.

Om du inte kan byta dörrtätningen själv, kan du boka en tekniker.

Förvaras maten på rätt sätt?

Mat ska alltid förvaras i folie eller i en lufttät låda.

Mat som lämnas utan skydd avger mycket fukt och is bildas inuti produkten.

Finns det tillräckligt med utrymme runt frysen?

Det är viktigt att det finns tillräckligt med utrymme runt frysen för att tillse god ventilation.

Du hittar mer information om ventilation i användarmanualen eller medföljande installationsmanual.

Exempel:

KRAV GÄLLANDE LUFTTILLFÖRSEL

  1. Placera frysen horisontellt på en stabil yta. Samtliga fötter ska stå på golvet.
  2. Kontrollera att baksidan står minst 5 cm från väggen.
  3. Kontrollera att sidorna står minst 5 cm från väggar/skåp.

Temperaturen är felaktigt inställd.

Om temperaturen är för låg för omgivningen kommer mycket is att bildas inuti frysen

Om du väljer en högre temperatur, ca -18 grader C för de flesta miljöer, sänker man risken för att is bildas.

Tömningspluggen är inte ordentligt isatt.

Sätt i pluggen ordentligt.

Skadade gångjärn

Om ett gångjärn är skadat kan detta vara orsaken till problemet.

En servicetekniker kan åtgärda problemet med skadade gångjärn.Hjälpte den här artikeln dig?

Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.