Ljud från kyl och frys

Senast uppdaterad 2023-12-01 13:13

Problem

 • Kyl-/frysskåpet avger konstiga ljud; snurrande, klonkande, klickande, poppande, vibrerande, motor som går
 • Kylskåpet/frysen är för högljudd
 • Kylskåpet ger ifrån sig ett högt ljud
 • Mitt nya kylskåp är mer högljutt än det gamla
 • Normala ljud från kyl/frys

Gäller för

 • Kylskåp
 • Frysskåp

Lösning

Kontrollera att ventilationskraven är uppfyllda. Se installationsanvisningarna som medföljer din apparat

Alla kyl- och frysapparater kräver ventilation för att fungera korrekt. Detta är särskilt viktigt när det gäller integrerade apparater, där ventilationsöppningar krävs för detta ändamål. Ibland kan ljud uppstå på grund av att apparatens prestanda påverkas på grund av otillräcklig ventilation

Minst 200 cm2 ventilation måste finnas både upptill och nedtill på skåpet för att möjliggöra korrekt luftflöde

Under normal drift kommer kylaggregatet att avge olika ljud, inklusive (se även diagrammet nedan):

Det är ett gurglande, gnisslande eller skramlande ljud:

 • Detta är normala ljud som kommer från kompressorn
 • Driftsljud kan skilja sig från ljud i äldre produkter på grund av en ny kylmedelsformel

Flödande, droppande eller bubblande ljud :

 • Detta är normala ljud som kommer från kondensorn
 • Driftsljud kan skilja sig från ljud i äldre produkter på grund av en ny kylmedelsformel

Ett regelbundet knackande ljud :

 • Regelbundet knackande ljud 2–3 gånger per sekund vid kylning
 • Detta är normala ljud som kommer från insprutning av köldmedium
 • Driftsljud kan skilja sig från ljud i äldre produkter på grund av en ny kylmedelsformel

Brummande, surrande eller pipande ljud:

 • Detta är ett normalt driftsljud, som produceras av mekaniska element i kompressorn

Ett ljud som låter som om något knäcks eller poppar:

 • Ett knäckande eller poppande ljud hörs 2–10 gånger per dag
 • Detta är normala driftsljud som produceras av den automatiska avfrostningscykeln, och bör bli mindre frekventa över tiden

Klickande ljud:

 • Detta är ett normalt driftsljud som produceras av termostaten när den slås på eller av

Vibrations- eller skramlande ljud:

 • Dessa ljud kan uppstå om rörsystemet på baksidan av produkten vidrör en vägg eller ett skåp. Detta har ingen påverkan på produktens prestanda

Står produkten emot någonting:

 • Försök flytta på produkten eller justera skåpet och eventuella paneler. Detta bör hantera vibrationerna
 • Problemet kan också lösas genom att man flyttar ett rör på produktens baksida något, eller sätter det på plats

Vidrör föremål inuti produkten varandra:

 • Om man ställer in föremål med större mellanrum borde problemet rättas till och det har den extra fördelen att luftcirkulationen blir bättre

Har du ställt något ovanpå produkten:

 • Om du tar bort sådant som står ovanpå produkten bör det lösa problemet


Kontinuerligt klickande ljud när kompressorn slås på och av

 • Ett kontinuerligt klickljud kan bero på ett mjukvaruproblem eller ett defekt startrelä i kompressorn
 • Det kan gå att lösa problemet genom att återställa produkten. Produkten kan återställas genom att stickkontakten tas ur kontakten i ungefär en timme och att den sedan sätts i igen
 • Om problemet uppstår igen måste det kontrolleras och åtgärdas av en serviceteknikerOrsak

 • Normala driftsljud
  • Kompressorn är igång
  • Fläkt i drift
  • Reglering av temperatur
  • Automatisk avfrostningscykel
 • Otillräcklig ventilation
 • Ljud från föremål som vidrör väggarna/placeras ovanpå
Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.