Det kommer inte ut någon is ur dispensern

Senast uppdaterad 2024-05-22 09:43

Problem

 • Kommer ingen is ur dispensern

Avser

 • Frys
 • Kyl-frys

Lösning

 1. Kontrollera att slangen inte är böjd eller har veck samt att kopplingen mellan slang och vattentillförseln är åtdragen
 2. Stäng av strömmen till skåpet i några sekunder
 3. Avfrosta skåpet
 4. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Övrigt

 • Luckan till isdispensern har blockerats i mer än 4–5 minuter

Motorn är överbelastad. Motorns överhettningsskydd återställs inom ca 3 minuter efter att luckans blockering har avlägsnats. Därefter kommer is att produceras igen.

 • Produkten har varit avstängd en tid

Isen kan smälta och åter frysas runt borren om maskinen används sällan, på grund av temperaturfluktuationer och/eller strömavbrott. Ta bort isbehållaren, låt innehållet tina och töm behållaren. Rengör behållaren och låt den torka. Sätt därefter in den igen. När ny is är klar ska dispensern fungera.

 • Isdispensern är blockerad

Isbitar kan fastna mellan ismaskinen och isens behållare, eller frysa ihop och blockera dispensern. I så fall bör borttagandet av isbitar som blockerar dispensern lösa problemet.

Om vattendispensern är långsammare än normalt kan is- och vattenfilterpatronen vara igensatt eller förträngd. I så fall bör byte av filtret lösa problemet.

Byta filter: tryck tills vattenfiltret klickar på plats (du ska höra två klick). Filtret måste vara i jämnhöjd med produkten. Se instruktionsboken eller den relevanta användarhandboken för detaljerade instruktioner.

 • Min ismaskin gör inte tillräckligt mycket is  

Ismaskinen kan göra 1,8 till 2,7 kg is per dag.

Om den inte gör det ska is- och vattenfilterpatronen bytas.

Byta filter: tryck tills vattenfiltret klickar på plats (du ska höra två klick). Filtret måste vara i jämnhöjd med produkten. Se instruktionsboken eller den relevanta användarhandboken för detaljerade instruktioner

 • Min ismaskin slutar inte göra is

Ismaskinen drivs av en elektrisk kontakt, som oavsiktligt kan tryckas ner av föremålen i frysen. Flytta föremål som kan trycka ned kontakten och ta bort eventuella isbitar som kan ha frusit ihop över kontakten.

 • Min ismaskin separerar inte på isbitarna

Detta kan inträffa om isbitsfunktionen inte används så ofta. Ta bort och skaka isbehållaren och separera isbitarna för att lösa problemet.

 • Isen från min ismaskin luktar eller smakar illa

Isen kan ta smak eller lukt av maten som förvaras i produkten. Se till att maten är ordentligt tillsluten, kassera isen och ställ in ismaskinen så att den producerar en ny sats.

Allmän rengöring av produktens insida kan vara nödvändigt om problemet kvarstår. Se den relevanta användarguiden för råd om effektiv rengöring.

Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.