Det är mycket is i mitt kylskåp

Senast uppdaterad 2023-09-29 10:09

Problem

 • Varför är det mycket frost eller is i kylskåpet?
 • Det finns en stor isklump på bakväggen av mitt kylskåp
 • Hur tar jag bort isen i mitt kylskåp?

Gäller för

 • Fristående kylskåp

Lösning

 1. Det är normalt att det bildas frost/is och vatten på skåpets bakvägg som visas på bilden.

  Isen bildas av normal fukt som kommer in i skåpet när dörren öppnas och tas normalt bort av det automatiska avfrostningssystemet
  Om det är så mycket is att skåpet inte kan tina upp det helt av sig självt kan problemet i många fall lösas genom att tina skåpet manuellt.

 2. Se till att slå in matvarorna.
  Om du inte slår in din mat kan det öka mängden fukt och frost i kylen. Du kan minska mängden fukt och frost genom att alltid packa din mat i lufttäta behållare. Fälgar på bakväggen (kylytan) är normala och inget fel på skåpet.

 3. Kontrollera om maten vidrör skåpets bakvägg.

  Flytta föremål som rör den bakre väggen för att undvika vatten eller is på hyllan. Den bakre väggen kommer att frysa under avkylningen och isen blir till vatten vid automatisk avfrostning.Om föremål vidrör den bakre väggen kommer vattnet att rinna ut på hyllan under avfrostning istället för ner i dräneringskanalen.

 4. Rengör dräneringskanalen.
  För att undvika mycket fukt, vattenläckage eller is inne i skåpet bör avloppskanalen rengöras. Rengör även droppbrickan och avloppsslangen ovanför skåpets baksida. Under normal drift avfrostas förångaren (bakväggskylytan) i kylrummet automatiskt varje gång kompressorn stannar. Avfrostningsvattnet leds ut genom en kanal och in i en droppbricka på baksidan av kylskåpet. Droppbrickan placeras ovanför kompressorn, där vattnet avdunstar.

 5. Undvik att öppna dörren ofta eller under lång tid.
  Om dörren har stått öppen för länge eller öppnas ofta kan temperaturen i skåpet stiga och bli för hög, eller att det bildas mycket fukt eller is inne i skåpet Om is har byggts upp i skåpet är problemet kan ofta lösas genom att tina skåpet. Undvik att lämna dörren öppen under långa perioder, eller öppna den mer sällan. Detta kommer också att bidra till att spara energi och skydda miljön.

 6. Kontrollera om skåpet är plant.
  Detta kan kontrolleras med ett vattenpass för att säkerställa att produkten står i våg horisontellt och vertikalt. Du kan även se om dörrarna är raka, detta ger en indikation på om golvet är plant. Du nivellerar skåpet genom att justera fötterna under skåpet och kontrollera med vattenpass. Justera fötterna tills nivån är korrekt och dörren är i jämnhöjd med skåpet.

 7. Kontrollera om dörrtätningen sitter ordentligt eller skadad.
  Du måste kontrollera dörrpackningen noggrant. Tryck dörrtätningen på plats hela vägen runt dörren.
  Om dörrpackningen är skadad eller inte på plats kan det förhindra att dörren stängs ordentligt.
  Om dörrpackningen är deformerad kan det i vissa fall lösas genom att värma den något i några sekunder med en fön och sedan försöka räta ut gummit.
  Notera! Värm inte dörrpackningen för mycket eftersom detta kan skada packningen och dörren.

 8. Kontrollera om dörrgångjärnen är lösa eller skadade på något sätt.
  Om gångjärnen är lösa kan du använda en skruvmejsel för att dra åt skruvarna och ev justera samtidigt gångjärnen så att dörren stängs korrekt.
  Om ett gångjärn är trasigt eller skadat rekommenderar vi att du bokar ett besök av en servicetekniker.
  Vill du byta delar själv kan du köpa reservdelar i webshopen här.

 9. Om gångjärn, lampor eller andra delar är skadade kan de enkelt bytas ut. Vill du byta ut delarna själv kan du hitta reservdelar i webshopen här.

 10. Om det är mycket is i skåpet kan avfrostning av kylskåpet och sedan starta det igen lösa problemet i många fall
  - Stäng av skåpet och dra ut kontakten ur uttaget.
  - Ta bort matvaror, lådor och hyllor. Slå in maten i flera lager papper och håll den så kall som möjligt.
  - Tina all is genom att lämna dörren öppen.
  - Ta regelbundet bort avfrostningsvattnet i droppbrickan på baksidan av skåpet under avfrostning, då det kan finnas risk att det rinner över.
  - Rengör och torka av insidan av skåpet med en fuktig trasa.
  - Sätt i lådor och hyllor igen.
  - Stäng skåpet och slå på strömmen.
  - Slå på och vänta tills den når inställd temperatur. Det brukar ta 4-6 timmar.

 11. Om ovanstående inte löste problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.