Installation av Integrerad kyl - ventilation

Senast uppdaterad 2024-05-08 14:36

Problem

 • Kylskåpet kyler inte korrekt
 • Kondens runt skåpen
 • Skåp skadade av kondens
 • Överhettning av kompressorn, kompressorn går under långa tidsperioder

Gäller för

 • Integrerad kyl
 • Integrerad frys
 • Integrerad kyl och frys

Lösning

Ventilation för integrerade kylskåp

Alla kylapparater kräver ventilation för att säkerställa korrekt funktion. Detta är avgörande i fallet med integrerade apparater, där ventiler krävs för detta ändamål.

Minst 200 cm 2 ventilation måste finnas i både toppen och botten av skåpet för att tillåta korrekt luftflöde.

Se alltid installationsanvisningen som medföljer din apparat

Utan rätt mängd ventilation kan en kylapparat inte fungera eller kyla inuti ordentligt, längre drifttider blir resultatet och därför uppstår högre energikostnader.

Brist på ventilation kan leda till förtida fel och produktfel på grund av felaktig installation, inklusive bristande eller otillräcklig ventilation, inte omfattas av garanti.

Orsak

Dålig ventilation försämrar prestanda och effektivitet i din kylapparat och kan resultera i något av följande:

 • Hög energiförbrukning
 • Dåligt temperatur inne i kylskåpet
 • Överdriven kondens och eventuell skada på omgivande skåp
 • Överhettning kan skada kompressorn
 • Irreparabel skada på kylsystemet
 • Minskad tillförlitlighet och livslängd för din produkt
Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.