Fel vid installation av elhällar

Senast uppdaterad 2020-06-05 15:03

Problem

 • Produkten kan inte sättas på eller fungerar inte
 • Endast två kokzoner fungerar
 • Felkod E6 eller E641 visas på displayen
 • Kokzonerna till vänster tänds snabbare och starkare än de till höger
 • Hällens säkring går/löser ut

Gäller för

 • Inbyggd elektrisk häll
 • Fristående spis med elektrisk häll

Lösning

Vid en nyinstallation indikerar ovannämnda problem vanligtvis att produkten har installerats fel

OBS! En nyinstallation innebär något av följande:

 • Att en helt ny produkt anslutits till vägguttaget (elnätet) för första gången
 • Att produkten ansluts till ett annat vägguttag
 1. Kontrollera att vägguttaget ger ström genom att produkten visar att den får ström. Anlita en behörig elektriker om vägguttaget inte fungerar för att få det reparerat
 2. Kontrollera om säkringen har gått eller är defekt. Anlita en behörig elektriker om säkringen går hela tiden för att få felet åtgärdat
 3. Visas felkod E6 på displayen prova att göra hällen strömlös i 30 sekunder genom att dra ut kontakten eller dra säkringen i proppskåpet. Återanslut strömmen och prova att använda hällen igen
 4. Om problem kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det

Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.