Felkod E8 visas på spis

Senast uppdaterad 2024-02-29 09:58

Problem

  • Felmeddelande E8 på hällen
  • Felmeddelande E8xx på hällen

Gäller för

  • Spis
  • Häll

Lösning

1. Har spisen fungerat tidigare, prova att bryta strömmen och sätt tillbaka igen - möjligt elektroniskt problem.

Starta om apparaten och kontrollera att den fungerar korrekt efter att du har slagit på den igen.

Obs: För att starta om apparaten, koppla bort den från elnätet och vänta minst 30 sekunder innan du sätter på den igen.

I fallet med inbyggda apparater är det onödigt att koppla bort kabeln fysiskt - apparaten kan kopplas bort med hjälp av hushållets RCD-brytare.

2. Kontrollera säkringarna, så det ej slagits ut

3. Är det en nyinstallation är det mest troligt ett installationsfel. Kontakta installationsfirman

4. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter


Vill du läsa mer om produkterna?

Hitta det du söker – oavsett om du behöver köpa något nytt eller bara är nyfiken på vårt sortiment. Ta reda på mer om produkter, serier och funktioner.

Till produktsidor

Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.