Symboler och funktioner på din induktionshäll från Electrolux

Senast uppdaterad 2024-04-25 14:22

Matlagning på en Electrolux induktionshäll med olika funktioner

Din induktionshäll från Electrolux är utrustad med flera olika funktioner. Olika Electrolux-induktionshällar kan komma med olika funktioner, och symbolerna och namnen på dessa kan skilja sig åt mellan olika modeller.

Grundläggande funktionerPowerBoost
Ger extra kraft och en snabb värmespridning till den valda zonen. Får vattnet att koka nästan omedelbart.

Så använder du funktionen:
1. Välj önskad kokzon.
2. Tryck på PowerBoost-symbolen.
3. För att stänga av, välj zonen och ändra värmenivån.

Viktigt
På grund av funktionens hastighet och kraft, var försiktig när du använder olja och lämna inte pannan utan uppsikt.

Paus
Pausar alla aktiva zoner, som automatiskt ställs in på lägsta värmenivå. De tidigare inställda värmenivåerna kommer att återupptas när pausfunktionen stängs av.

Så använder du funktionen:
1. Tryck på Paus-symbolen.
2. Tryck på symbolen igen för att stänga av.

Bra att veta:

  • Eventuell pågående timerfunktion fortsätter.
  • Andra funktioner på kontrollpanelen går inte att aktivera.
  • Denna funktion kan inte användas när vissa andra funktioner är igång, som till exempel Assisted Cooking eller Sous Vide.
Lås / Barnlås
Låser kontrollpanelen, förhindrar oavsiktlig användning av hällen under matlagning eller rengöring.

Lär dig hur du använder låsfunktionen och barnlåset.


Timerfunktioner


Timer, nedräkning
Ställer in tillagningstiden för en specifik zon. Hällen piper när tiden har gått, och zonen stängs av automatiskt.

Så använder du funktionen:
1. Ställ in värmeinställningen för zonen.
2. Tryck på timer-symbolen.
3. Tryck på + och – eller använd kontrollerna på den digitala skärmen för att ställa in längden på önskad tillagningstid.

Bra att veta
Beroende på din specifika modell kan det finnas individuella timers bredvid varje zon. Stegen för att använda dessa timers är samma som ovan.
Eco Timer
Ställ in tillagningstiden för en specifik zon. Zonen stängs av automatiskt innan nedräkningstimern är klar. Överbliven värme fortsätter att värma din maträtt, vilket sparar energi. Se användarmanualen för att lära dig hur du använder timern på din modell.

Timer, uppräkning
Övervaka hur länge du har lagat mat. Se användarmanualen för att lära dig hur du använder timern på din modell.

Minute Minder
Fristående timer, inte ansluten till någon zon.

Så använder du funktionen:
1. Tryck på Minute Minder-symbolen.
2. Tryck på + och – för att ställa in antalet minuter.


Kokzonernas funktioner

Bridgefunktion
Kombinerar två zoner för att rymma större kokkärl. Den överbryggade zonen delar samma temperatur- och tidsinställningar när den är påslagen.

Så använder du funktionen:
1. Tryck på Bridge-symbolen.
2. Ställ in värmenivån.
3. Tryck på symbolen igen för att stänga av.

Bra att veta:
Kokkärlet måste täcka mitten av båda zonerna och bör endast sträcka sig inom det markerade området.

Flex Bridge
Anpassar din induktionshälls vänstra område till två medelstora zoner, en liten och en stor, eller en extra stor.

Lär dig hur du använder Flex Bridge-funktionen.

PowerSlide
Flytta kokkärl mellan tre förinställda temperaturområden för att snabbt växla mellan olika värmenivåer.

Så använder du funktionen:
1. Tryck på PowerSlide-symbolen.  
2. Placera kokkärlet i främre, mittersta eller bakre läget. Den främre zonen har den högsta värmeinställningen. För en lägre värmeinställning, flytta kokkärlet till det mittersta eller bakre läget.
3. Tryck på symbolen för att stänga av.

Bra att veta:
De förinställda temperaturerna kan justeras enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

TotalFlex
Upptäcker automatiskt kokkärls olika former och storlekar, vilket skapar en dedikerad matlagningsyta. Perfekt när du använder olika typer av köksredskap.

Lär dig hur du använder TotalFlex-kokzonerna.

XL-zon
Laga mat med större kokkärl på denna extra stora zon. Uppvärmningsområdet justeras automatiskt för att matcha storleken på ditt kokkärl.


SensorfunktionerSenseBoil®, integrerad koksensor
Upptäcker när vattnet når sin kokpunkt och justerar då automatiskt temperaturen så att vattnet sjuder istället.

Lär dig hur du använder SenseBoil®-funktionen.

SenseFry, integrerad steksensor
Styr och reglerar en jämn temperatur över hällens yta och i kokkärlet.

Lär dig hur du använder SenseFry® steksenor.
SensePro®, fristående matsensor
Mäter kärntemperaturen för mat och vätskor, så att du kan koka, steka och sous-vida vid exakta temperaturer.

Lär dig hur du använder SensePro®-matsensorn.


Andra funktioner
Hob2Hood®
Kopplar din häll trådlöst till din fläkt via en infraröd signal. När du börjar laga mat regleras fläktens fläkthastighet utifrån de värmeinställningar som valts på hällen.För mer information om din specifika induktionshällmodell, se användarmanualen.  

Registrera dina produkter
Registrera dina produkter

Registrera dina produkter med MyElectrolux och hitta allt du behöver på ett och samma ställe.

Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.