Hur du använder pyrolytisk rengöring på din Electrolux-ugn

Senast uppdaterad 2023-05-26 20:05

Person som rengör ugnen med trasa

Den pyrolytiska funktionen är en enkel och smart rengöringsfunktion som förvandlar eventuella rester eller smuts i ugnen till aska. Askan kan sedan tas bort med en fuktig trasa. Du hittar den här funktionen på utvalda ugnsmodeller från Electrolux.

Vad är pyrolytisk rengöring och varför ska du använda den?

Pyrolytisk rengöring är en mycket effektiv rengöringsfunktion som låter dig torka bort smuts och aska efter att rengöringen är klar. När funktionen är aktiverad värms ugnen upp till 500°C och förvandlar smuts, fett och matrester till aska, som enkelt torkas bort efter att ugnen svalnat. Rengöringsprocessen tar mellan 1-3 timmar, beroende på vilket rengöringsprogram du väljer. Det pyrolytiska rengöringsprogrammet kan användas när som helst när din ugn behöver en djuprengöring.

Alla Electrolux-ugnar med pyrolytisk rengöring har inbyggda påminnelser som låter dig veta när rengöring krävs för fortsatt optimal prestanda. Påminnelserna kan aktiveras och inaktiveras under inställningarna.

Hur man använder funktionen pyrolytisk rengöring

Vänta tills ugnen har svalnat helt, ta sedan bort alla tillbehör och avtagbara hyllstöd och stäng ugnsluckan. Beroende på din ugns kontrollpanel, aktivera funktionen på något av följande sätt:

Touchdisplay:

Ugnskontrollpanel med touchkontroller


1. Välj RENGÖRING i MENYN
2. Om du har en ångugn och en vattentank, följ nästa steg. Om din ugn inte är en ångugn och inte har en vattentank, gå till steg 5
3. Sätt bakplåten på första hyllpositionen för att samla upp vatten från vattentanken. Tryck på OK för att starta tömningen.
4. När tömningen är avslutad, ta bort bakplåten och de löstagbara hyllstöden. Torka av ugnsutrymmet och det inre dörrglaset med en mjuk trasa. Tryck på OK
5. Välj rengöringsläge baserat på den nödvändiga rengöringsnivån:

 • Pyrolytisk rengöring, Snabb: lätt rengöring, 1 timme
 • Pyrolytisk rengöring, Normal: normal rengöring, 1 timme 30 min
 • Pyrolytisk rengöring, Intensiv: grundlig rengöring, 3 timmar

6. Tryck på START
7. När programmet är slut, vänta tills ugnen har svalnat och ta bort alla rester med en fuktig trasa

Kontroll med vred:

Ugnens kontrollpanel med vridknappar


1. Välj CLEANING i menyn
2. Välj inställningen PYROCLEAN  Symbolen börjar blinka

3. Välj rengöringsläge baserat på den nödvändiga rengöringsnivån:

 • Lätt rengöring, 1 timme
 • Normal rengöring, 1 timme 30 min
 • Intensiv rengöring, 2 timmar 30 min

4. Tryck på OK för att påbörja rengöringen
5. När programmet är slut, vänta tills ugnen har svalnat och ta bort alla rester med en fuktig trasa

VIKTIGT!

 • Starta inte rengöringsprogrammet förrän luckan är helt stängd och samtliga tillbehör och avtagbara hyllstöd är borttagna 
 • Säkerställ god ventilation under och efter den pyrolytiska ugnsrengöringen
 • Håll barn borta från ugnen medan den pyrolytiska rengöringsfunktionen är igång. Ugnen blir mycket varm och varm luft släpps ut från de främre kylventilerna
 • Ta bort alla husdjur (särskilt fåglar) från apparatens närhet under och efter rengöring. Små djur bör vara i ett välventilerat utrymme under denna tid. Vissa fåglar och reptiler kan reagera mycket starkt på ångorna. Smådjur kan också reagera under programmet på grund av lokala temperaturskillnader.
 • I våra ugnar är ångorna som kommer från rengöringen säkra för människor, inklusive barn och personer med hälsoproblem
 • Om det finns andra produkter installerade i samma köksskåp, använd dem inte samtidigt som den pyrolytiska rengöringen pågår eftersom det kan skada ugnen
 • Under den pyrolytiska rengöringen är ugnsluckan låst av säkerhetsskäl och lampan är släckt


För mer information om din specifika ugnsmodell, se produktmanualen. Du hittar din produktmanual här.

Njut av att laga mat i en ren ugn. Läs mer om andra rengöringsprogram och manuell rengöring här.

Registrera dina produkter
Registrera dina produkter

Registrera dina produkter med MyElectrolux och hitta allt du behöver på ett och samma ställe.

Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.