Hur du gör rent din Electrolux-ugn med katalytisk rengöring

Senast uppdaterad 2024-04-17 10:58

Utvalda Electrolux-ugnar har katalytiska filter för att göra rengöringen enkel. Detta filter hindrar kvarvarande fett från att fästa på ugnens insida och gör att det blir mycket enklare att hålla ugnen ren.

Olika ugnsmodeller kan ha olika rengöringsfunktioner för att underlätta rengöringen. Läs din produktmanual för att ta reda på vilka funktioner du har för att göra rengöringen enklare.

Vad är katalytisk rengöring och varför ska du använda det?

Våra utvalda ugnsmodeller har katalytiska filter, vilket gör ugnsrengöringen mycket enklare. Dessa filter absorberar fett som lossnar när ugnen uppnår 250°C. Vissa ugnar med denna funktion är fodrade på sidorna, i taket och på baksidan av ugnen, medan andra bara har det på baksidan av ugnen. Det katalytiska filtret känns som sandpapper och matspill kan inte sitta kvar på den ytan när ugnen är uppvärmd. 

Vissa av ugnsmodellerna med katalytiskt filter har ett dedikerat program för katalytisk rengöring, medan andra inte har det. Oavsett vilket kommer du enkelt att uppnå rena resultat genom att följa stegen nedan.

Katalytisk foder närbildHur man använder den katalytiska rengöringsfunktionen

Innan du startar rengöringen

1. Ta bort alla tillbehör och avtagbara hyllstöd
2. Ugnsytorna som inte har katalytiskt filter kommer att behöva traditionell rengöring med ugnrengöringsspray och varmt vatten. Vi rekommenderar att du använder vår rengöringsspray för ugn och mikrovägsugn för detta ändamål

Obs: Använd inte rengöringsmedel på de katalytiska filtren.

Starta det katalytiska rengöringsprogrammet

Alternativ 1: Din ugn har ett dedikerat katalytiskt rengöringsprogram

1. Välj CLEANING i menyn och välj CATALYTIC CLEANING
2. Aktivera den genom att trycka på  symbolen tills "CATA" visas på displayen
3. Låt den vara aktiverad i en timme

Alternativ 2: Din ugn har inget dedikerat katalytiskt rengöringsprogram

1. Sätt ugnen på 250°C
2. Låt den vara aktiverad i en timme

Efter den katalytiska rengöringen är avslutad

1. Stäng av ugnen
2. När ugnen har svalnat torkar du av botten av ugnen med en mjuk trasa
3. Sätt tillbaka hyllstöden och tillbehören i ugnen

VIKTIGT!

  • Rengör inte den katalytiska ytan med ugnsspray, slipande rengöringsmedel, tvål eller andra rengöringsmedel. Detta kommer att skada den katalytiska ytan
  • Observera att fläckar eller missfärgning kan finnas kvar efter rengöringen, eftersom dessa inte påverkas av de katalytiska egenskaperna. Detta påverkar inte ugnens funktion.


För mer information om din specifika ugnsmodell, se produktmanualen. Du hittar din produktmanual här.

Nu när du har lärt dig allt som finns att veta om att använda funktionen Katalytisk rengöring, kanske du vill lära dig mer om din ugn. Klicka här för en översikt över rengöring och underhåll av din ugn.

Registrera dina produkter
Registrera dina produkter

Registrera dina produkter med MyElectrolux och hitta allt du behöver på ett och samma ställe.

Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.