Hur man tar bort ugnsstegar för rengöring

Senast uppdaterad 2024-03-08 12:28

Problem

  • Hur man tar bort ugnshyllstöd, hyllor, ugnsstegar och invändiga detaljer för rengöring

Gäller för

  • Inbyggnadsugnar
  • Fristående spisar

Lösning

Multifunktionsugnar med ånga:

1. Skjut försiktigt stöden upp och ut ur den främre spärren.


2. Dra den främre änden av hyllstödet bort från sidoväggen.

3. Dra ut stöden ur den bakre spärren.

För att installera de borttagna hyllstöden, upprepa stegen ovan i motsatt ordning.


Pyrolytiska, katalytiska, emalj, fristående spisar

1. Dra hyllstödets framsida bort från sidoväggen genom att skjuta fingrarna under stängerna där stödet går in i ugnens sidovägg.

2. Dra den bakre änden av hyllstödet bort från sidoväggen och ta bort det.

För att installera de borttagna hyllstöden, upprepa stegen ovan i motsatt ordning.

Vänligen notera:

  • Om stöden på din ugn är av grå emalj och säkrade med en skruv, behöver dessa inte tas bort innan en pyrocykel aktiveras.
  • Om borttagning krävs behöver du en T20 Torx-skruvmejsel. Skruva loss fästskruvarna och ta sedan bort stöden.


Installera teleskopsskenor:

Inbyggda ugnar:

Montera skenorna på hyllstödets övre stödstång. Varje skena är markerad (L) för vänster skena, (R) för höger skena

Haka fast skenans baksida i position enligt bilden

Tryck och klicka på den främre spärren på plats

Ta bort teleskopsskenan:

Inbyggda ugnar:

Tryck ned låsfliken som finns längst fram på varje skena och flytta sedan skenan bort från hyllstödet enligt beskrivningen nedan.


Om du tyckte att följande information var användbar, vänligen ge oss en tumme upp nedan. Om denna information inte löste din fråga är all konstruktiv feedback välkomna

Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.