Hur sanerar jag min ugn?

Senast uppdaterad 2020-05-14 17:23

Problem

  • Hur sanerar jag min ugn?
  • Vilka lösningar ska jag använda för att sanera min ugn?

Gäller för

  • Ugn
  • Spis

Lösning

  1. Torka av ett par gånger den yttre ytan på din produkt med desinfektions våtservetter med etanollösning (70%). Undvik klorbaserade desinfektionsmedel. Använd endast i väl ventilerade miljöer
  2. Som ett alternativ till våtservetter: använd 2 olika mjuka handdukar och tvätta dem sedan i tvättmaskinen med tvättmedel vid  90 ° C på bomullsprogrammet
  3. Behandlingseffektiviteten påverkas av närvaron av organiskt material. Om ytan är smutsig är förslaget att rengöra ytan med rengöringsmedel som rekommenderas i manualen innan du använder desinfektionsmedlet
  4. Vi testar våra estetiska komponenter när det gäller alkohol- och repmotstånd, men lämna inte alkohol under lång tid på ytan och rengör inte med hårda / slipande medier
  5. För produktens inre rekommenderar vi inte sanering även med alkohol på grund av brandfarlighet, särskilt i ett slutet fack

Hjälpte den här artikeln dig?

Recensera din produkt
Recensera din produkt

Din åsikt är viktig för oss. Vi uppskattar och uppmuntrar till att alla recensioner reflekterar din upplevelse av produkten.