Pyrolys och små husdjur

Senast uppdaterad 2020-10-08 09:06

Problem

  • Är Pyrolys skadligt?
  • Påverkas husdjur utav Pyrolys?

Gäller för

  • Ugn med Pyrolys
  • Spis med Pyrolys

Lösning

  1. Se till att inte husdjur (särskilt fåglar) kommer i produktens närhet under och efter Pyrolysrengöringen. Detta gäller även vid det första användningstillfället av produkten på maximal temperatur i ett välventilerat utrymme
  2. Små husdjur kan också vara mycket känsliga mot de begränsade temperaturändringarna i närheten av alla Pyrolysugnar när det pyrolytiska självrengöringsprogrammet används

Orsak

  • Till skillnad från människan kan vissa fåglar och reptiler vara extremt känsliga mot potentiella ångor som släpps ut vid rengöringen i alla Pyrolysugnar