Så avkalkar du din Electrolux-ångugn

Senast uppdaterad 2024-04-17 11:11

Häll av avkalkningsvätska i vattentanken i ångugnen Genom att avkalka din Electrolux ångugn regelbundet kommer du att se till att den fortsätter att fungera optimalt. Kalkstensrester tenderar att byggas upp med tiden för att täppa igen systemet – vilket i slutändan påverkar ugnens prestanda. Våra ångugnar varnar dig när det är dags att köra avkalkningsprogrammet för att ta bort kalkstensuppbyggnaden.

Olika ugnsmodeller kan ha olika rengöringsfunktioner för att underlätta rengöringen. Se din produktmanual för att ta reda på vilka funktioner du har för att göra rengöringen enklare.

Vad är avkalkning, varför och när ska du göra det?

Avkalkningsfunktionen tar bort och förhindrar att kalksten byggs upp i din ugns ångsystem, vilket gör att ugnen kan fortsätta att fungera optimalt. Avkalkning måste göras kontinuerligt, men hur ofta kommer att variera beroende på hur mycket du tillagar mat med ånga. Dessutom kommer vattnets hårdhet att påverka hur snabbt kalkstenen byggs upp.

Du kommer att få ett varningsmeddelande när det är dags att avkalka ugnen. En stark rekommendation är att avkalka ugnen så fort du får detta meddelande. Om avkalkningen inte utförs kommer det att påverka ångfunktionernas prestanda och det kommer i sin tur göra det omöjligt för dig att tillaga mat med ånga.

Hur du använder funktionen Avkalkning

Innan du startar avkalkningsprogrammet

1. Se till att ugnen är sval
2. Ta bort alla tillbehör
3. Se till att vattenlådan är tom
4. Se till att du har en lämplig avkalkningsvätska till hands. Vi rekommenderar att du använder vårt avkalkningsmedel Universal Descaler.

Sätt på avkalkningsprogrammet

Första delen: cirka 100 minuter

1. Placera den djupa ugnsformen på första hyllnivån
2. Häll 250 ml av avkalkningsvätskan i vattenlådan
3. Fyll den återstående delen av vattenlådan med vatten till maxnivån
4. Välj CLEANING i menyn
5. Välj DESCALING och starta programmet
6. När den första delen är över, töm den djupa ugnsformen och sätt tillbaka den på första hyllnivån

Andra delen: cirka 35 minuter

1. Se till att det inte finns något kvarvarande avkalkningsmedel inuti vattenlådan. Fyll sedan vattenlådan med vatten. Sätt i vattenlådan igen
2. När programmet har avslutats, ta bort den djupa ugnsformen

Efter att avkalkningsprogrammet avslutats

1. Stäng av ugnen
2. När ugnen är sval torkar du ugnen med en mjuk trasa
3. Töm ut det återstående vattnet från vattenlådan
4. Lämna dörren öppen och vänta tills ugnen är torr


För mer information om din specifika ugnsmodell, se produktmanualen. Du hittar din produktmanual här.

Nu när du har lärt dig om avkalkningsfunktionen kanske du vill lära dig mer om hur du håller din ugn ren. Klicka här för en översikt över rengöring och underhåll av din ugn.

Registrera dina produkter
Registrera dina produkter

Registrera dina produkter med MyElectrolux och hitta allt du behöver på ett och samma ställe.

Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.