Ugnsklocka kan inte ställas in eller går fel

Senast uppdaterad 2020-03-05 08:55

Problem

  • Ugnsklockan går inte att ställa in
  • Ugnsklockan för fort eller långsamt

Gäller för

  • Spis
  • Ugn

Lösning

  1. Återställ ugnen/spisen genom att ta bort kontakten från uttaget i ca 1 minut eller bryt propp/säkring
  2. När produkten är ansluten till strömmen igen kommer klockikonen att blinka. Ställ in tiden med knapparna +/-
  3. Läs i bruksanvisningen om du vill ha mer hjälp. Digitala klockor är korrekta sånär som på 2 minuter per månad
  4. Om det inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Hjälpte den här artikeln dig?

Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.