Ugnsklocka kan inte ställas in eller går fel

Senast uppdaterad 2022-11-29 07:17

Problem

  • Ugnsklockan går inte att ställa in
  • Ugnsklockan gårför fort eller långsamt

Gäller för

  • Spis
  • Ugn

Lösning

  1. Återställ ugnen/spisen genom att ta bort kontakten från uttaget i ca 1 minut eller bryt propp/säkring
  2. När produkten är ansluten till strömmen igen kommer klockikonen att blinka. Ställ in tiden med knapparna +/-
  3. Se bruksanvisningen för just din produkt för mer specifika instruktioner, digitala klockor kan gå för snabbt/långsamt 2 minuter per månad och om det händer så ställer man bara om klockan
  4. Om det inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.