Uppkopplad ugn visar meddelandet "det gick inte att slutföra uppdateringen" i appen

Senast uppdaterad 2024-04-22 13:51

Problem

  • Appen visar meddelandet "Det gick inte att slutföra uppdateringen"

Gäller för

  • Uppkopplade ugnar

Lösning

Om meddelandet "Kunde inte slutföra uppdateringen" visas i appen rekommenderar vi följande steg:

1. Ta bort den befintliga WiFi-anslutningen i ugnen genom att klicka på:

  • Inställningar (inställningsstegen kan skilja sig något beroende på användargränssnittet)
  • Uppkoppling
  • Glöm nätverk

2. Onboarda ugnen igen (anslut ugnen till appen igen) och vänta minst 48 timmar

3. Om det inte fungerar så försök

  • Installera om appen på din smartphone med den senaste tillgängliga versionen
  • Återanslut ugnen till appen

4. Om stegen ovan inte fungerar, försök att:

  • Koppla bort ugnen från strömförsörjningen i minst 30 minuter. Anslut sedan ugnen till appen igen
  • Vänta minst 48 timmar

Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Om ovanstående förslag inte löste problemet rekommenderar vi att du begär ett besök av en servicetekniker.

Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Electrolux smarta hem
Electrolux smarta hem

Electrolux smarta hem sätter fokus på Matlagning, Tvätt och tork, samt Hemmiljö – för en bättre, roligare och mer hållbar livsstil.