DESCALE visas i display efter avkalkning

Senast uppdaterad 2022-06-20 16:20

Problem

  • DESCALE visas i display efter avkalkning

Gäller för

  • EKF7700
  • EKF7700R

Lösning

  • Håll in PROG och AUTO ON-knapparna samtidigt, tills meddelandet försvinner

Orsak

  • Efter att en avkalkning har genomförts behöver larmet för avkalkning återställas