Mikroplastfilter för din tvättmaskin

Senast uppdaterad 2023-02-28 14:36


Grattis till ditt köp av ett Electrolux mikroplastfilter. Detta lättanvända tvättmaskinstillbehör är ett av de fantastiska första stegen du kan ta för att ta en aktiv del i att hjälpa till att ta hand om vår planet.Fördelarna med att använda ett mikroplastfilter

Mikroplaster är bitar av plastmaterial mindre än 5 mm som kommer från huvudsakligen två källor. Primär mikroplast som direkt släpps ut i miljön som små partiklar. Och sekundär mikroplast, härstammar från nedbrytningen av större plastföremål.

När syntetiska kläder och tyger tvättas kan de släppa ut mikroplastfibrer i tvättens avloppsvatten. Ditt innovativa Electrolux mikroplastfilter hjälper till att fånga upp de flesta av dessa mikroplastfibrer innan de kommer ut i tvättens avloppsvatten.


Komma igång

Fas ett: Verifiera lådans innehåll

Inuti mikroplastfilterförpackningen hittar du följande artiklar:

Fas två: Nödvändiga verktyg

Samla och förbered de nödvändiga verktygen så att du säkert kan installera ditt mikroplastfilter. För att korrekt installera ditt mikroplastfilter behöver du:

1. Skruvmejsel (Phillips-huvud), 2. Skruvmejsel (Platt huvud), 3. Handskar, 4. Mätare, 5. Borrare (bit 6 mm), 6. Hammare, 7. Penna, 8. Bubblenivå.Fas 3: Hitta rätt utrymme

För säker och korrekt installation måste mikroplastfiltret monteras säkert på väggen bredvid din tvättmaskin. För att undvika läckage, placera inte mikroplastfiltret direkt ovanför din tvättmaskin, utan installera istället mikroplastfiltret cirka 110 cm över golvnivå på vänster eller höger sida av din tvättmaskin.

För mer detaljer och säkerhetsinformation, se användarhandboken som ingår i förpackningen.Fas 4: Installation

Nu är du redo att installera mikroplastfiltret.

Steg 1
Ta ut filtret ur förpackningen med hjälp av en platt skruvmejsel och ta bort väggstödet från mikroplastfiltret.Steg 2

Placeringen av ditt filter måste uppfylla följande villkor i steg 2a och 2b:


Steg #2a:

Placera väggstödet på rätt höjd, mäta 110 cm* från toppen av väggstödet till golvet (eller piedestal om sådan finns).

*Tolerans tillåten i filterhöjd är +/- 5 cm.

- Kontrollera var din dräneringspunkt är innan du placerar väggstödet. Mikroplastfiltret är försett med en dräneringsslang med en längd på 100 cm.

- Se till att ha tillräckligt med utrymme ovanför ditt mikroplastfilter innan du placerar väggstödet. Filtret kräver minst 40 cm fritt obehindrat utrymme ovanför filtret, för att du ska kunna ta ut och sätta i patronen.Steg #2b:

När du förbereder de 3 borrmålen, se till att ha väggstödet jämnt inriktat med hjälp av ett utjämningsverktyg.
Steg 3

Borra hål i väggen och sätta på plats ankarna.


VARNING! Innan du borrar i väggen, se till att inga vattenrör eller elektriska ledningar finns bakom väggen du borrar igenom. Den rekommenderade borrkronan är ф 6 mm. Mikroplastfilterpaketet levererar tre skruvar och ett plastankare som hjälper dig att installera filtret korrekt. De verktyg som tillhandahålls för att installera ditt filter, fungerar för väggar gjorda av tegel.

VARNING! Om din vägg är gjord av ett annat material än tegel, var noga med att välja rätt ankare och skruvar som hjälper dig att uppnå en säker och funktionell installation beroende på vilken typ av material din vägg är gjord av.


Steg #4
Montera väggstödet med skruvarna och det medföljande plastankaret, se till att väggstödet är stabilt och korrekt inriktat.


Steg #5
Ta rören, kragarna och mikroplastfilterkroppen. Placera kragarna på rören och anslut rören till filterkroppen enligt IN/OUT-indikationerna på baksidan av filterkroppen:

IN: rör som kommer från tvättmaskinen in i filtret.
UT: rör (finns i filterpaketet) som går till avloppet.

VARNING! Innan du ansluter dräneringsröret till det externa tillbehöret/mikroplastfiltret, se till att tvättmaskinen är avstängd och urkopplad från eluttaget.

Dra åt kragarna med en skruvmejsel. För att slutföra anslutningen korrekt måste kragarna appliceras. Följ instruktionerna exakt för att säkerställa att kragarna sitter rätt.När du använder skruvmejseln, se till att inte skada filterkroppen eller några rör.

Steg #6

Följ rörelsen som visas på bilden, fäst kroppen på väggstödet och se till att du hör "klicket" som verifierar att kroppen är korrekt fastsatt på väggstödet.

Nu när du har ditt Electrolux mikroplastfilter redo att användas, låt oss gå igenom några enkla steg om hur du får det att fungera som bäst.


Underhåll och rengöring av ditt Electrolux mikroplastfilter

Electrolux mikroplastfilter är ett lättanvänt tillbehör och är ett stort steg mot att spela en aktiv roll i att hjälpa till att ta hand om vår planet. Med bara lite hjälp från dig kan detta tillbehör fortsätta göra sitt jobb med att fånga upp mikroplastfibrer som frigörs från syntetiska tyger.

Hur du håller ditt Electrolux mikroplastfilter igång som bäst

När den är full kommer indikatorn på locket att ändras till rött och meddela dig att patronen behöver rengöras.

Obs: När filtret är fullt kommer det inte att avbryta tvättcykeln, istället låter filtret vatten passera filtret. Men bara så att du vet kommer filtret inte att samla några fler mikroplastfibrer förrän du rengör det.Rengöring av filtret och mikroplastavfall


Steg #1 Öppna filtret
Öppna filtret genom att vrida locket moturs från låssymbolen till upplåsningssymbolen (synlig på framsidan av filterhuset som visas på bild 2) och lyft upp locket.
Steg #2 Förbereder rengöring av patronen
Så, innan du börjar rengöra patronen, notera att den kan vara full av avloppsvatten. Vi föreslår att du använder en hink eller en liten plastbehållare, detta kan hjälpa till att hålla ditt utrymme snyggt.
Steg #3 Rengöring av patronen

Nu är den roliga delen, när du väl har placerat patronen i en behållare för att förhindra eventuellt vattenspill, ta bara tag i borsten som levererades med mikroplastfiltret, och med upp och ner borstningsrörelser, ta bort så mycket av fibrerna som möjligt som är anslutna till patronen. Du kan också använda en pappershandduk för att samla så mycket material som möjligt.
Steg #4 Avfallshantering
För att fortsätta använda filtret på ett miljövänligt sätt, undvik att använda vatten för att rengöra filtret eller köra det under vatten. Släng istället det insamlade avfallet i en avsedd soptunna. När patronen är tom på vatten, ta bort smutsen från insidan av patronen och släng den i en torr avfallsbehållare.

VARNING! Avfall som samlas upp av patronen innehåller mikroplaster, mikrofiberrester, tvättmedelsrester och smuts. DET MÅSTE slängas i en torr avfallsbehållare.Steg #5 Återanslut kåpan

Innan du ansluter patronlocket igen måste du återställa ratten och ta bort vattnet inuti locket. Håll i locket, vrid det som på bild 10 och se till att allt vatten töms i en separat behållare och att ratten som indikerar rött inte längre är synlig när locket placeras på filtret.

Steg #6 – Återansluta patronen
Så här ansluter du patronen igen:
1. Sätt i patronen
2. Håll patronen med ena handen och rotera sedan locket medurs med den andra handen – från upplåsningssymbol till låssymbol.

Steg #7 – Stänga filtret
1. Sätt i patronen med locket inuti filterhöljet,
2. Vrid locket medurs – från upplåsningssymbol till låssymbol.
Njut av att tvätta på ett mer hållbart sätt med ditt Electrolux mikroplastfilter.