Kombinerad tvättmaskin och torktumlare visar felkod E10

Senast uppdaterad 2024-04-09 11:21

Problem

 • Min tvättmaskin och torktumlare tar inte in vatten
 • Tvättmaskinen visar felkod E10 eller C1 i maskinens display

Gäller för

 • Tvätt/torkmaskin
 • Tvättmaskin torktumlare
 • Torktumlare

Lösning

 1. Kontrollera vattentillförseln.
  Vattentillförseln kan kontrolleras genom att stänga kranen och ta bort matningsslangen.
  Ställ en hink eller liknande under kranen.
  Öppna kranen och kontrollera om (tillräckligt) vatten kommer ut ur kranen.
  En hink på 10 l ska kunna fyllas inom ca 1 min.

 2. Rengör filtret i inloppsslangen vid vattenkranen och filtret i vattenventilen där inloppsslangen skruvas på tvättmaskinen,
  Om ett vattenblock är installerat vid vattenanslutningen kan orsaken vara att det är blockerat och inte ger vatten.
  Se mer information om rengöring och underhåll i din bruksanvisning här


 3. Kontrollera avloppsinstallationen.
  - Avloppsslangen får skjutas max 10 cm ner i avloppsröret.
  - Avloppsslangens ände måste vara placerad min. 60 cm och max 100 cm över maskinens botten.
  - Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden så att vatten förhindras att rinna genom slangen.
  - Kontrollera att din avloppsinstallation inte är blockerad. Prova ev ett handfat med avloppsslangen i ett badkar eller handfat.

 4. Kontrollera nålfiltret.
  Ta bort filtret och rengör det enligt bruksanvisningen
  Kontrollera om filtret är skadat. Om filtret är intakt, sätt tillbaka det och dra åt det ordentligt för hand.

 5. Använd mindre tvättmedel.
  Användning av för mycket tvättmedel kan skapa för mycket skum.
  Stäng av maskinen och låt den sitta i några timmar tills skummet avtagit, försök sedan starta maskinen igen.

 6. Kontakta Electrolux Service
  Om ovanstående förslag inte löste problemet rekommenderar vi att du bokar ett besök av en servicetekniker.

Orsak

 • Anledningen till att tvättmaskiner inte tar in vatten är ofta ett problem med avloppet.

 • Obs: Beroende på problemet kan ett servicebesök, även under reklamationsperioden, rendera i en kostnad. Reparation under reklamationsrätten förutsätter att produkten är korrekt installerad, underhållen, använd i enlighet med bruksanvisningen och att yttre händelser - t ex blixtnedslag, skadedjur etc - inte är orsaken till produktens fel.
Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.