Torkskåpet torkar inte kläderna

Senast uppdaterad 2024-04-22 13:44

Problem

  • Torkskåpet fungerar inte
  • Kläder blir inte torra

Gäller för

  • Torkskåp

Lösning

  1. Kontrollera att dörren är helt stängd
  2. Dammsug runt apparaten för att ta bort damm/ludd
  3. Dra ur kontakten ur uttaget, vänta 30 sekunder, vrid kontakten 180 grader och sätt i den igen
  4. Om problem kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter
Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.