Bildas fukt i rummet, på väggar och fönster där torktumlaren står

Senast uppdaterad 2020-06-16 11:39

Problem

  • Bildas fukt i rummet, på väggar och fönster där torktumlaren står

Gäller för

  • Torktumlare

Lösning

  1. Kontrollera att maskinen står i ett utrymme med god ventilation, inte t.ex. inbyggd i ett trångt skåp
  2. Kontrollera att rumstemperaturen inte understiger 5°C eller överstiger 35℃
  3. Rengör filter och tätningen runt luckan
  4. Kontrollera att lucktätningen inte är skadad
  5. Om problem kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden

Orsak

  • Om torktumlaren installeras i ett rum som är för litet ökar risken för kondensbildning
  • Torktumlaren avger värme till omgivningen och om värmen kommer i kontakt med kalla väggar, fönster o.s.v. så bildas en viss mängd kondens och fukt. Det är luftfuktigheten i rummet som kondenseras
  • Om maskinens filter och lucktätning inte rengörs eller om tätningen är skadad så kan kondensbildningen ökas
Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.