Rengöring av filter och kondensor till torktumlare

Senast uppdaterad 2024-05-21 16:35

Problem

 • Hur rengör jag torktumlarens luddfilter?
 • Indikatorn "Rengör filter" tänds på torktumlarens display
 • Hur rengör jag torktumlaren?
 • "Kontrollera kondensor" -indikatorn tänds på torktumlarens display
 • Hur ofta ska jag rengöra filtren och kondensorn?

Gäller för

 • Frånluftstumlare
 • Kondenstumlare
 • Värmepumpstumlare

Lösning

Rengöring av torktumlarens luddfilter (gäller alla typer av torktumlare)

Rengör filtret efter varje program. Vid slutet av varje program, kan visas på skärmen och du måste rengöra filtret

 1. Öppna luckan och dra upp filtret


 1. Tryck på spärren för att öppna filtret


 1. Rengör båda sidor av filtret med händerna eller en trasa. Rengör filtret med en dammsugare vid behov. Stäng sedan filtret


 1. Avlägsna ludd från filteruttaget och packningen vid behov. Du kan använda en dammsugare vid behov
  Sätt tillbaka filtret


 1. Om filtret är smutsigt eller har kalk på sig, måste de tvättas under rinnande vatten och avkalkas
  Viktigt: Filtret måste torkas innan det sätts tillbaka
 2. Efter rengöring bör du kunna se igenom filtret om du håller det mot en lampa
  Om filtret inte blir rent, bör det bytas ut. Du kan köpa nya filter i vår webshop

Se nedan video:Rengöring av torktumlarens kondensor (gäller Värmepumpstumlare)

Om symbolen  blinkar på displayen, kontrollera kondensorn och dess fack. Rengör den om den är smutsig. Kontrollera kondensorn minst en gång i månaden
Varning: Rör inte metallytan med bara händer. Risk för personskador. Använd skyddshandskar. Rengör försiktigt så att metallytan inte skadas
Obs! Använd inte torktumlaren när kondensorn är blockerad med ludd. Detta kan skada torktumlaren. Detta ökar också energiförbrukningen

Tillgången till kondensorn kan variera något beroende på torktumlare, se bruksanvisningen som medföljer din produkt

 1. Öppna luckan och dra upp filtret


 1. Öppna luckan till kondensorn


 1. Vrid spaken för att låsa upp kondensorlocket


 1. Sänk ned kondensorlocket


 1. Ta bort luddet från kondensorn och dess fack vid behov
  Vi rekommenderar vår egna rengöringsborste för rengöring av kondensorn den finns att köpa här. Alternativt kan du använda en våt trasa och/eller en dammsugare med borstfäste 1. Stäng kondensorlocket, vrid spaken tills den klickar på plats.
  Sätt tillbaka filtret


Rengöring av torktumlare kondensor (gäller Kondensortumlare)

Om symbolen blinkar på displayen, kontrollera kondensorn och dess fack. Rengör den om den är smutsig
Tillgången till kondensorn kan variera något beroende på torktumlare, se bruksanvisningen som medföljer din produkt

Obs! Använd inte torktumlaren när kondensorn är blockerad med ludd. Detta kan orsaka skada på torktumlaren. Detta ökar också energiförbrukningen

 1. Öppna luckan och öppna sedan luckan till kondensorn


 1. Vrid på de två spakarna för att låsa upp kondensorlocket


 1. Sänk ned kondensorlocket


 1. Ta tag i handtaget och dra ut kondensorn från det nedre facket
  Flytta kondensorn vågrätt för att undvika att spilla kvarvarande vatten


 1. Rengör kondensorn vertikalt över ett handfat
  Skölj igenom med t.ex. en handdusch


 1. Sätt tillbaka kondensorn inuti det nedre facket
 2. Stäng kondensorlocket
 3. Lås de två spakarna tills de snäpper fast
 4. Stäng luckan till kondensorn

Se nedan instruktionsvideo


Orsak

Varför regelbundet underhåll är viktigt för din torktumlare:

Prestanda och resultatet - Igensatt filter och kondensor leder till längre programtid och otillfredsställande torkresultat

Spara pengar och energi - Igensatt filter leder till ökad energiförbrukning

Längre livslängd - Om om tar hand om sin maskin kommer den att fungera bättre under längre tid och man kan undvika onödiga problem

Skydda garantin - Om ett problem skulle inträffa på grund av att man hoppat över de grundläggande underhållet kan garantin förbrukas

Vill du läsa mer om produkterna?

Hitta det du söker – oavsett om du behöver köpa något nytt eller bara är nyfiken på vårt sortiment. Ta reda på mer om produkter, serier och funktioner.

Till produktsidor

Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.