Torktumlaren visar felkod E50

Senast uppdaterad 2020-06-02 12:48

Problem

  • Felkod E50

Gäller för

  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare

Lösning

  1. Prova med att återställa produkten. Ta bort kontakten från uttaget eller stäng av säkring, vänta 30 sekunder och sätt tillbaka kontakten
  2. Slå på maskinen, välj ett program och starta
  3. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Motorfel
  • Fel på programvaran
Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.