Torktumlaren visar felkod E80

Senast uppdaterad 2020-06-02 12:24

Problem

  • Felkod E80

Gäller för

  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare

Lösning

  1. Se till så att programväljaren inte är inställd mellan två programval
  2. Prova med att återställa produkten. Ta bort kontakten från uttaget eller stäng av säkring, vänta 30 sekunder och sätt tillbaka kontakten
  3. Slå på maskinen, välj ett program och starta
  4. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det

Orsak

  • Denna felkod tyder på fel avläsning på programväljare
Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.