Förklaring av EU: s nya energimärkning

Senast uppdaterad 2023-12-07 08:08

Problem

 • Vilka är orsakerna till att nya EU-energimärken införs?
 • För vilka produktkategorier kommer de nya energimärkningarna att gälla?
 • När kommer de nya energimärkningarna att bli effektiva?
 • Hur ser de nya energimärkningarna ut?
 • Vilka är konsumentfördelarna med den nya energimärkningen?
 • Vad betyder paketet med ekodesign?

Gäller för

 • Diskmaskiner
 • Tvättmaskiner
 • Kombinerad tvättmaskin och torktumlare
 • Kylskåp (inklusive Vinskåp)

Lösning

 1. För att göra energimärken mer begripliga för konsumenterna och hjälpa dem att göra bättre informerade inköpsval antog Europeiska kommissionen nya energieffektivitetsetiketter som nämns ovan nämnda apparater.
  Sedan introduktionen för tjugo år sedan har framgången för energimärkning bidragit till utvecklingen av allt mer energieffektiva produkter. Detta har gjort det nuvarande märkningssystemet för komplicerat.
  Under 2017 enades EU om tydligare regler för märkning av energieffektivitet genom att gå från den nuvarande A +++ till G- skalan till en A till G- energiskala, vilket är enklare och väl förstått av konsumenterna

 2. I våra produkter kommer nya "omkalkade" energimärken att introduceras i följande apparater:
 • Diskmaskiner
 • Tvättmaskiner
 • Kombinerad tvättmaskin och torktumlare
 • Kylskåp, inklusive vinskåp
 1. De nya etiketterna kommer att vara synlig för de europeiska konsumenterna i fysiska butiker och på nätet från och med den 1 mars 2021 De nya förordningarna kommer också att gälla i länder utanför EU (t.ex. Norge, Schweiz)

 2. Beroende på produkten kommer energimärkningen inte bara att visa elförbrukning utan också annan information om energi och icke-energi, med intuitiva piktogram, för att jämföra produkter och utföra ett bättre informerat köpval: information om vatten som används per tvättcykel, lagringskapacitet, brus som släpps ut etc

  Ett nytt element i dessa etiketter är en QR-kod som konsumenterna kan få ytterligare, officiell (icke-kommersiell) information genom att skanna koden med en smartphone. Dessa uppgifter kommer att finnas tillgängliga för alla europeiska medborgare de närmaste månaderna i EPREL EU-databasen

  (källa: https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1596_en.htm )

Diskmaskiner, Tvättmaskiner, Kombinerad tvättmaskin och torktumlare

Kylskåp, Vinkylare


 1. Europeiska kommissionens uppskattningar värderar den totala årliga slutliga energibesparingen för dessa nya etiketter fram till 2030 till 38 TWh / år , vilket motsvarar Ungerns årliga elförbrukning. Energimärkningspaketet utgör ett viktigt bidrag till EU: s energi- och klimatmål

 2. I början av juli 2019 planerar kommissionen att anta en uppsättning av 11 förordningar om ekodesign (paketet för ekodesign ) som täcker de ovannämnda produktgrupperna med de nya etiketterna och 5 ytterligare produktgrupper (för vilka ingen etikett förutses)

  Ekodesignreglering hanterar aspekter som kompletterar energimärkningen genom att ställa minimikrav på aspekter som energianvändning i vänteläge, reparabilitet, tillgänglighet av reservdelar eller underlätta demontering och återvinning när produkten kommer att vara i slutet av livslängden och därmed stödja implementeringen av den cirkulära ekonomin

  Sammantaget förväntas denna nya uppsättning åtgärder ge ytterligare årliga energibesparingar år 2030 till en nivå på 94 TWh per år , mer än den årliga elförbrukningen i Belgien och Luxemburg


Källor:

https://ec.europa.eu/info/news/clearer-and-simple-energy-labels-will-help-consumers-save-money-and-contribute-energy-unions-objectives-2019-mar-11_en

https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1596_en.htm

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-energy-efficient-labelling-regulations-empower-consumers

https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign_en

https://ec.europa.eu/energy/en/list-regulations-product-groups-energy-efficient-products

Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.