Tiden ändras på displayen på tvättmaskinen

Senast uppdaterad 2020-03-11 13:57

Problem

  • Tvättiden ändras på displayen

Gäller för

  • Tvättmaskin
  • Kombinerad tvätt & tork

Lösning

  1. Om din tvättmaskin har en viktsensor är det viktigt att du slår på maskinen först och därefter väljer program, innan du lägger in tvätten. På så vis fungerar viktsensorn som den ska
  2. Se till att lägga tvätten i trumman på ett sätt som gör att den inte blir obalanserad. En obalanserad trumma ger längre tvättid

Orsak

  • Detta är inget fel, tvättmaskinen beräknar tiden efter mängd och typ av tvätt och visar en beräknad tid i enlighet med detta. Tvättiden som visas på displayen kan sedan minska eller öka, för att uppnå bästa tvättresultat med minsta möjliga energiförbrukning
  • Spara tid-funktionen används för att minska tvättiden. Se bruksanvisningen för mer detaljerad information
  • En obalanserad tvättmängd förlänger programtiden. Detta är normalt för tvättmaskiner
  • Om man ändrar typen av tvätt kan det påverka tvättiden
  • Att gradvis öka programmets varaktighet minskar energiförbrukningen. Den förbättrade uppvärmningsfasen sparar energi, medan den längre varaktigheten säkerställer samma tvättresultat (speciellt för normalt smutsad tvätt)
Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.