Tvättmaskinen pumpar kontinuerligt – inget felmeddelande visas

Senast uppdaterad 2024-02-07 13:37

Problem

  • Tvättmaskinen pumpar kontinuerligt – inget felmeddelande visas

Gäller för

  • Frontmatad tvättmaskin
  • Toppmatad tvättmaskin

Lösning

1. På nyinstallerade tvättmaskiner, när du använder den för första gången, kan maskinen börja pumpa vatten kontinuerligt.

  • Detta problem kan lösas genom att återställa apparaten.
  • För att återställa den, stäng av strömförsörjningen och slå på den igen efter ungefär en minut.

2. På tvättmaskiner med Aqua Control kan flottören i botten av tvättmaskinen hoppa ur läge vid transport/hård hantering, om en vagn träffar bottenfacket på maskinen eller om maskinen hoppar våldsamt under en centrifugeringscykel p.g.a. av felaktigt justerade fötter.

  • Det kan ibland lösas genom att tippa tvättmaskinen framåt och bakåt och åt sidorna, så att flottören faller tillbaka i sin position.
  • Justering av fötterna kan kontrolleras med hjälp av vattenpass (se bruksanvisningen).

3. Problemet kan också orsakas av ett igensatt nålfilter.

Kontrollera och rengör luddfiltret i enlighet med instruktionerna i bruksanvisningen.

4. Om förslaget ovan inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

För att hjälpa dig att fastställa problemets exakta natur rekommenderar vi att du bokar ett besök en av våra auktoriserade servicetekniker för att kontrollera apparaten och åtgärda problemet.

Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.