Tvättmaskinen visar felkod Eb0, Ebo eller avger 11 pip/11 blinkningar

Senast uppdaterad 2020-06-02 14:35

Problem

 • Felkod Eb0
 • Felkod Ebo
 • Avger 11 pip/blinkningar

Gäller för

 • Tvättmaskin

Lösning

 1. Kontrollera om produkten är ansluten till ett jordat uttag. Sätt i kontakten i ett jordat uttag och försök igen
 2. Stäng av strömmen till maskinen och sätt på den igen efter 30 sek
 3. Kontrollera spänningen genom att plugga in produkten i ett annat uttag och försöka igen
 4. Om förlängningskabel används, ta bort den och försök igen
 5. Om inget av ovanstående förslag löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

 • För låg strömstyrka till produkten
 • Förlängningskabel har använts för att ansluta produkten till strömförsörjningen
 • Produkten har inte anslutits i ett jordat uttag
Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.