Villkor - Bake for Someone

Tävlingsvillkor

1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Personuppgifterna får inte överlåtas eller säljas vidare. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling, vilket görs i samband med att den tävlande fyller i sina personuppgifter.
2. Ansvarig för tävlingen är ElectroluxHemProdukter AB.
3. För att delta i tävlingen måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.
4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.
5. Electrolux utser ett förstapris och ett andrapris av dem som fått flest röster på sina bidrag vid varje veckas slut under tävlingsperioden 31 maj - 26 juni 2016. Beslutet kan inte överklagas. Anställda inom ElectroluxHemProdukter AB samt deras familjer får ej delta i tävlingen.
6. Priser i tävlingen består av: 1:a pris varje vecka: Electrolux Plus Steam-ugn EOP720X, värde 14 495 SEK. 2:a pris varje vecka: Electrolux Köksassistent EKM4900. Värde 4 495 SEK. Vinnarna utses i slutet av varje vecka.
7. Vinnarna kommer att bli informerade personligen via den e-postadress de uppgett. Priserna är personliga och kan ej överlåtas till annan person. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor. Vinnarna ansvarar själv för att betala skatt som uppstår till följd av vinsten.
8. ElectroluxHemProdukter AB tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.
9. Deltar gör man genom att tävla på electrolux.se och ladda upp sitt bidrag. Man kan bara delta med ett bidrag per person.

Tävlingen pågår mellan den 31 maj och 26 juni 2016.

Electrolux HemProdukter AB har rätt att ta bort innehåll som härrör sig till någon av följande kategorier:

• Material som förtalar, skymfar, trakasserar, förföljer, hotar eller på annat sätt kränker andras rättigheter (till exempel rätten till privatliv och offentlighet).
• I de fall någon publicerar, lägger upp, distribuerar eller sprider något nedsättande, kränkande, obscent, oanständigt, vilseledande eller olagligt material eller information.
• I de fall någon laddar upp eller bifogar filer som innehåller programvara eller annat material som skyddas av immaterialrättsliga lagar (eller rätt till privatliv och offentlighet) om man inte äger eller innehar rättigheterna till dessa eller har erhållit alla nödvändiga godkännanden.
• I de fall någon laddar upp eller bifogar filer som innehåller virus, skadade filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada funktionen hos någon annans dator.
• I de fall någon raderar några författarangivelser, juridiska meddelanden eller egendomsangivelser eller etiketter på någon fil som laddas upp.
• I de fall någon förfalskar ursprunget eller källan till programvara eller annat material i en fil som laddas upp.