ANVÄNDARVILLKOR FÖR KUNDBETYG OCH RECENSIONER

Dessa användarvillkor reglerar ditt uppförande associerat med Kundbetyg och omdömen och/eller tjänsten Frågor och svar som erbjuds av Electrolux ("CRR Service").

 

Genom att lämna in innehåll till Electrolux garanterar du att:
Du intygar dessutom att du inte ska skicka in något material:
Du samtycker till att hålla Electrolux (och dess tjänstemän, chefer, agenter, dotterbolag, samriskföretag, anställda och tredje parts tjänsteleverantörer, inklusive men inte begränsat till Bazaarvoice, Inc.), skadeslösa mot alla anspråk, krav och skadestånd (faktiska och indirekta) av varje slag, kända och okända, inklusive skäliga juristarvoden, som kan uppstå genom att du bryter mot dina utfästelser och garantier enligt vad som fastställs ovan, eller genom att du bryter mot lagar eller tredje parts rättigheter.

 

För allt innehåll du lämnar in ger du Electrolux en för alltid gällande, oåterkallelig, royaltyfri, överlåtbar rätt och licens att använda, kopiera, ändra, radera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk av och/eller sälja och/eller distribuera sådant innehåll och/eller införliva sådant innehåll i alla former, medier eller tekniker i hela världen utan ersättning till dig.

 

Allt material som du skickar in kan användas efter Electrolux eget gottfinnande. Electrolux förbehåller sig rätten att ändra, kondensera, neka publicering eller ta bort innehåll på Electrolux webbplats som Electrolux anser, efter eget gottfinnande, bryta mot riktlinjerna för innehåll eller någon annan bestämmelse i dessa användarvillkor. Electrolux garanterar inte att du kommer att ha någon regressrätt genom Electrolux att redigera eller ta bort material som du har skickat in. Betyg och skriftliga kommentarer postas generellt inom två till fyra arbetsdagar. Electrolux förbehåller sig dock rätten att ta bort eller att vägra att lägga upp något inskickat material i den mån som är tillåtet enligt lag. Du bekräftar att du, och inte Electrolux, är ansvarig för ditt inskickade material. Inget av det material som du skickar in är föremål för någon tystnadsplikt hos Electrolux eller dess agenter, dotterbolag, filialer, partners eller tredjepartsleverantörer och deras respektive chefer, tjänstemän och anställda.