Programuppdatering med USB-anslutning

Instruktioner

Roboten tar emot programuppdateringar automatiskt via smartphone-appen. Det går också att uppdatera programvaran via USB. För att göra detta följer du dessa instruktioner och laddar ner den senaste programvarufilen från webbplatsen.

Steg 1

Se till att roboten är helt laddad. (Batteriet är vitt och blinkar inte.)

Steg 2

Ladda ner programfilen från länken på webbplatsen och spara den på din dator.

Steg 3

Anslut roboten med en mikro-USB-kabel till din dator. Datorn känner igen roboten som en USB- masslagringsenhet. Displayen på roboten kommer att visa ”SUPG”. (Se till att du använder en USB-kabel som inte bara är avsedd för laddning, utan också för överföring av data.)

Steg 4

Kopiera programfilen från din nedladdningsplats till masslagringsenheten (roboten).

Steg 5

Koppla ur USB-kabeln så startas uppgraderingen  automatiskt. När uppgraderingen är klar kommer roboten att starta om.

Steg 6

Sätt tillbaka roboten i laddningsbasen. Nu kan du styra roboten igen via appen. Om du var tvungen att göra uppdateringen först, innan du startade roboten, kan du nu fortsätta med konfigurationen i smartphone-appen.