Programuppdatering med USB-anslutning

Programuppdatering med USB-anslutning

Instruktioner

Roboten tar emot programuppdateringar automatiskt via smartphone-appen. Det går också att uppdatera programvaran via USB. För att göra detta följer du dessa instruktioner och laddar ner den senaste programvarufilen från webbplatsen.

 • Steg 1

  Se till att roboten är helt laddad. (Batteriet är vitt och blinkar inte.)

 • Steg 2

  Ladda ned programfilen för din dammsugare och spara den på din dator.

  Programfilen för robotdammsugaren Electrolux Pure i9.

  Programfilen för robotdammsugaren Electrolux Pure i9.2.

  För information om Open Source-komponenter i programfilen, vänligen besök www.electrolux.com/rvc-supplementary (engelska).

 • Steg 3

  Anslut roboten med en mikro-USB-kabel till din dator. Datorn känner igen roboten som en USB- masslagringsenhet. Displayen på roboten kommer att visa ”SUPG”. (Se till att du använder en USB-kabel som inte bara är avsedd för laddning, utan också för överföring av data.)

 • Steg 4

  Kopiera programfilen från din nedladdningsplats till masslagringsenheten (roboten).

 • Steg 5

  Koppla ur USB-kabeln så startas uppgraderingen  automatiskt. När uppgraderingen är klar kommer roboten att starta om.

 • Steg 6

  Sätt tillbaka roboten i laddningsbasen. Nu kan du styra roboten igen via appen. Om du var tvungen att göra uppdateringen först, innan du startade roboten, kan du nu fortsätta med konfigurationen i smartphone-appen.