Google Assistant

Smidigare matlagning med bara några ord, med Google Assistant styr du nämligen ugnen med hjälp av rösten. Oavsett om du vill starta eller stänga av, justera temperaturen, byta program eller bara fråga "är maten klar snart?" så är det möjligt genom röststyrning. Nu har du fria händer till allt annat som behöver göras, tack vare Google Assistant.


En man som talar till Google Home

Ladda ned appen Google Home

Anslut ugnen till Google Home

 • Symbol för Google Home enhet
  1
  Konfigurera din Google Home-enhet

  Se till att din Google Home-enhet är ansluten och fungerar, om inte ska du följa anvisningarna som följde med Google Home-enheten. För ytterligare hjälp gå till www.google.com/home

 • Symbol för ugn och wifi
  2
  Anslut ugnen

  Se till att ugnen är ansluten till appen My Electrolux Kitchen, i annat fall ladda ned appen och följ anvisningarna! Anslut ugnen och Google Home-enheten till samma Wi-Fi-nät.

 • Symboler för inställningar i appen
  3
  Starta appen Google Home

  A. Lägg till (på startskärmen)
  B. Ställ in apparaten 
  C. Fungerar ihop med Google 
(är den redan inställd?)

 • Electrolux logotyp
  4
  Koppla upp dig mot ditt konto

  Välj Electrolux i listan och logga in på ditt Electrolux-konto (kontot för appen My Electrolux Kitchen).

Fjärrstyrning av ugnen

När ugnen är igång kan du alltid kontrollera den genom att använda Google Home. Om ugnen inte är igång måste du aktivera fjärrkontrollen på ugnen för att kunna starta ugnen med Google Home.

Aktivera fjärrkontrollen

Tryck på ikonen "Wi-Fi" på kontrollpanelen för att slå på fjärrkontrollen.

För din egen säkerhet och enligt EU-bestämmelserna

Fråga din assistent

Alla kommandon måste börja med "Okej Google" eller "Hej Google": 

 • Slå på ugnen
 • Stäng av ugnen
 • Starta ugnen
 • Stoppa ugnen
 • Ställ in ugnstemperaturen till 200 grader
 • Öka ugnstemperaturen med 10 grader
 • Minska ugnstemperaturen med 20 grader
 • Är ugnen påslagen?
 • Vad är ugnens temperatur?

Sätt ugnen på pizzafunktionen

Du är inte längre beroende av att ugnen väljer ungsfunktion för dig. 

Ugnsfunktionens namn / Alternativ

 • Pizza / Paj, Pizzafunktionen, Pizzainställningen, Pizzaprogrammet, Pajfunktionen, Pajinställningen
 • Varmluft / Varmluftsinställningen, Varmluftsprogrammet
 • Över och undervärme / Över undervärme
 • Varmluftsgrillning / Varmluftsgrillen
 • Undervärme / Undervärmen, Undervärmesprogrammet, Undervärmesfunktionen, Undre värmeelementet
 • Funktionen / Inställningen, Funktion, Läge, Läget, Programmet

Använd ett kommando åt gången!

Exempel på rätt kommandon: “Ok Google, starta ugnen” och sedan “Ok Google, ställ in temperaturen på 200 grader”.

Exempel på fel kommando: “OK Google, starta ugnen och ställ in temperaturen på 200 grader”.

Flera ugnar?

Om du har fler än en uppkopplad ugn måste du namnge dem och kalla dem "övre och nedre" eller "översta och nedersta" (det är valfritt), så att Google vet vilken ugn som ska startas. Det vill säga "... starta övre ugn" eller "... öka översta ugnens temperatur med 10 grader".

Om du har ugnarna i olika rum måste du också ange var ugnen du vill kontrollera är placerad. Det vill säga "... starta ugnen i köket" eller "... starta ugnen i källaren".

Ta bort din ugn från Google Home

Öppna Google Home-appen för att ta bort produkten från ditt Google-konto. Klicka på den enhet du vill ta bort. Klicka på "Ta bort tjänst" och följ instruktionerna på skärmen. När borttagningen är slutförd, klickar du på "Klar".

All ansluten apparatdata lagras i strikt överensstämmelse med Electrolux datasäkerhetspolicy.