Utvalda vitaror från Electrolux

Utvalda vitaror från Electrolux

Få upp till 6 000 kr tillbaka!

När du köper och registrerar flera utvalda produkter från Electrolux via någon av våra köksåterförsäljare får du pengar tillbaka! Upp till 6 000 kronor beroende på vilka produkter du väljer.

Få din cashback här

SKAPA DITT DRÖMKÖK OCH FÅ UPP TILL 6 000 KR TILLBAKA

Kampanjen gäller från vecka 14 till och med vecka 26 när du köper och registrerar flera utvalda produkter från Electrolux. Cashbacken behöver registreras innan den 25/8 2024.

Fullständiga villkor finns att läsa på kampanjsidan kitchen.electroluxcashback.se/

 

SÅ HÄR FÅR DU DIN CASHBACK

Registrera ditt köp på vår cashback-sida inom 14 dagar efter att du fått hem dina produkter och senast den 25/8 2024. Var noga med att spara inköpskvitto och - om du får hem dina produkter vid ett senare tillfälle än då du köpte den - även leveranskvittot.

1. Klicka här och fyll i dina uppgifter. Ha ditt kvitto redo. 

2. Om alla uppgifter är rätt ifyllda sätter vi in pengarna på ditt konto inom 4 veckor (med reservation för oväntade förseningar). 

Ugn

EOK9S8T0                                
EOK9S8B0                                
EOK8P4B0                                
EOK8P2B0                                
EOK8P2V0                                
EOK8P0X1                                
EOK4B0X0                                
EOK4B0V0                                
EOK1B0K0                                
EOK1B0X0                                
EOK1B0W0                                
ECQK9B0T0                               
ECQK9B0B0                               
CKM806CX                                
ECQK8B0B0   

Inbyggd kaffemaskin

KBC85T                                  
KBC85H

Inbyggd mikrovågsugn

KMFD264TEX                              
KMFD264TEW                              
EM260B                                  
EM170B                                  
KMFE172TEX                              
KMFE172TEW                              
LMS2173EMX
LMS2173EMW      

Inbyggd vakuumförpackare

KBV4T                                   
KBD4T                                   
LBD4Z                                   
LBS4Z 

Induktionshäll

HKA880MF                                
EIS8648                                 
EH80KB7CSC                              
EH80KB6BF                               
EH60KB6CSC                              
EH60KB6BF                               
HKI650NF                                
EH60KI2S                                
EH60KI2SN 

Induktionshäll med inbyggd fläkt

EHH80KB7SC                              
HHKB870S                                
HHKB860S                                
EHH70KB6S 

Köksfläkt

KFVB19K                                 
LFV619R                                 
LFG719X                                 
LFG716X                                 
LFP716W                                 
LFP716X  

Kombinerad kyl och frys

KNR7TE75S                               
KNT6ME19S1                              
KNP7MD18S                               
LNT6NE18S
KNS5LE18S                               
KRC720CK                                
KRC618DX                      
KRC618DW                      
KNT6ME33X  

Kylskåp

KRS4DE18S                               
KRR7DK                                  
KRR6EXR 

Frys

KUT6NE18S                               
KRF7DK                        
KRF6EXL   

Vinkyl

KBW5T
EWUD040B8B
EWUS040B8B  
EWUS018B7B

Inbyggd diskmaskin

KECA7400W                               
KEZA9310W                               
KEGB8520W                               
EES67410L                               
KEQC7200L
KEAF7200L
KEQC2200L   

Kombinerad tvättmaskin och torktumlare

EW7W6661S8

Tvättmaskin

EW6F6448Q4

Torktumlare

EW8H648G7

Arrangör

Denna cashback-kampanj (”Kampanjen”) arrangeras av Electrolux HemProdukter AB (“Electrolux”) i samarbete med utvalda återförsäljare.

Alla frågor om Kampanjen ska skickas till: info@aegcashback.com.  

Sankt Göransgatan 143, 112 17 Stockholm

Villkor      

Genom att delta i kampanjen samtycker du till att följa dessa villkor och bestämmelser (“Villkor”). Om Electrolux har skäl att misstänka dig för bedrägeri eller något annat brott mot dessa villkor, har Electrolux rätt att avvisa din kampanjinlämning eller begära att eventuell cashback som har betalats till dig återbetalas till Electrolux eller, enligt Electrolux beslut, det valda partnerföretaget som Electrolux använder för att driva kampanjen. Vid avslag på en kampanjinlämning på grund av brott mot dessa villkor är Electrolux eller någon av de återförsäljare som är involverade i att driva kampanjen inte skyldiga att ersätta några kostnader som uppstår till följd av din inlämning, produktköp eller andra kostnader som du åsamkats.  

Behörighet 

Kampanjen gäller för alla vuxna över 18 år med permanent bostad i Sverige. Anställda hos Electrolux eller någon av de utvalda återförsäljarna som listas nedan ("Återförsäljare") och som är involverade i att driva kampanjen får inte delta i kampanjen. 

Puustelli
Vedum
Kvik
Ballingslöv
Marbodal
HTH

Distributörer, återförsäljare, uthyrare, fastighetsägare, vänner och familj samt personalinköp omfattas inte av och får inte delta i kampanjen. Distributörer, återförsäljare, uthyrare, fastighetsägare och andra affärsoperatörer får inte delta i kampanjen på sina kunders vägnar, vare sig direkt eller indirekt. 

Kampanj- och Registreringsperiod

Kampanjen gäller för utvalda Electrolux-produkter som har köpts i Sverige från någon av de utvalda Återförsäljarna mellan 01.04.2024 och 30.06.2024 ("Kampanjperiod"). Produkterna måste registreras på Kampanjens webbplats kitchen.aegcashback.se och inkludera all begärd information mellan 01.04.2024 och 25.08.2024 (“Registreringsperiod”). Produkter som köpts och/eller registrerats utanför Kampanjperioden och/eller Registreringsperioden omfattas inte av Kampanjen och kommer inte att accepteras.

Kampanjprodukter 

Denna kampanj gäller endast för köp av fyra eller fler av de Electrolux-produkter ("Produkter") som listas nedan och som har köpts från någon av de utvalda återförsäljarna inom kampanjperioden. Delade köp accepteras inte och alla produkter måste ha köpts från samma återförsäljare och vid samma tidpunkt. Beloppet som kommer att återbetalas om produkterna har köpts och registrerats inom kampanjperioden och registreringsperioden och i enlighet med dessa villkor och bestämmelser anges i tabellen nedan. Det maximala beloppet som kommer att återbetalas är 6000 sek om du köper sju eller fler produkter. 

EOK9S8T0 944032129
EOK9S8B0 944032130
EOK8P4B0 949494876
EOK8P2B0 949499874
EOK8P2V0 944032109
EOK8P0X1 944068419
EOK4B0X0 949496361
EOK4B0V0 949496362
EOK1B0K0 949496363
EOK1B0X0 949496364
EOK1B0W0 949496365
ECQK9B0T0 944005069
ECQK9B0B0 944005070
CKM806CX 944066919
ECQK8B0B0 944005071
KBC85T 942401568
KBC85H 942401578
KBW5T 923421238
KMFD264TEX 947608749
KMFD264TEW 947608750
EM260B 947608795
EM170B 947608796
KMFE172TEX 947608742
KMFE172TEW 947608743
LMS2173EMX 947608760
LMS2173EMW 947608761
KBV4T 947727453
KBD4T 947727504
LBD4Z 947727537
LBS4Z 947727538
HKA880MF 949599187
EIS8648 949599031
EH80KB7CSC 949599339
EH80KB6BF 949599311
EH60KB6CSC 949599342
EH60KB6BF 949599304
HKI650NF 949492726
EH60KI2S 949492739
EH60KI2SN 949599319
EHH80KB7SC 949599362
HHKB870S 949599229
HHKB860S 949599242
EHH70KB6S 949599271
KFVB19K 942051230
LFV619R 942051383
LFG719X 942022570
LFG716X 942022572
LFP716W 942022621
LFP716X 942022620
KNR7TE75S 925975009
KNT6ME19S1 925954003
KNP7MD18S 925556011
LNT6NE18S 925505327
KNS5LE18S 925503367
KRS4DE18S 923581062
KUT6NE18S 922782047
KRC720CK 925993710
KRC618DX 925993645
KRC618DW 925993644
KNT6ME33X 925993605
KRR7DK 923421410
KRR6EXR 923421373
KRF7DK 922717290
KRF6EXL 922717179
EWUD040B8B 923421289
EWUS040B8B 923421262
EWUS018B7B 923421260
KECA7400W 911438490
KEZA9310W 911438403
KEGB8520W 911434836
EES67410L 911434772
KEQC7200L 911536544
KEAF7200L 911539276
KEQC2200L 911074055
EW7W6661S8 914600733
EW6F6448Q4 914916331
EW8H648G7 916098923

*Följande produkter räknas som två produkter: EHH80KB7SC, HHKB870S, HHKB860S, EHH70KB6S. 

Lär dig mer om produkterna som ingår i kampanjen på fliken "Produkter" på kampanjsidan. 

Deltagande i Kampanjen 

För att delta i kampanjen måste du köpa fyra eller fler utvalda produkter inom kampanjperioden och registrera produkterna på kampanjwebbplatsen kitchen.electroluxcashback.se inom registreringsperioden. Inlämningar som tas emot utanför någon av dessa perioder kommer inte att accepteras, och ingen cashback för sådana inlämningar kommer att göras. 

Kampanjwebbplatsen drivs av vår affärspartner Qwamplify Nordics AB 556905-2094, Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm, Sverige ("Partner"). Partnern ansvarar för insamling av nödvändig finansiell information samt utbetalning av cashbacken. Följande finansiell information måste lämnas för att delta i kampanjen och möjliggöra utbetalning av cashbacken: för- och efternamn, telefonnummer och kontonummer i IBAN-format. 

För att en registrering ska godtas måste ett giltigt köpebevis för produkterna inom kampanjperioden skickas in genom registreringsformuläret. Hela kvittot eller orderbekräftelsen måste vara synlig på fotot och ange både produktbeteckning/artikelnummer, inköpsplats och inköpsdatum. Om produktbeteckningen/artikelnumret inte är synligt på kvittot måste även ett dokument bifogas (orderbekräftelse, leveransnota) där artikelnumret tydligt framgår. Partner och/eller Electrolux förbehåller sig rätten att vägra cashbackbegäranden som de finner, enligt partnerns och/eller Electrolux enskilda bedömning, vara ofullständiga eller oläsliga. Spara det ursprungliga köpekvittot om det behövs för kontroll senare. 

Partners ambition är att cashbacken ska betalas ut till det angivna kontonumret inom 4 veckor efter en godkänd registrering. Cashbacks tillåts endast och accepteras till bankkonton i Sverige. 

En cashback är personlig och kan inte överföras till någon tredje part. Electrolux kan vägra cashback eller begära återbetalning av cashback som har betalats ut vid brott mot dessa villkor och bestämmelser, osannolikhet, brist på berättigat deltagande eller andra liknande omständigheter. 

Returer 

Kampanjen gäller endast för genomförda köp. Electrolux förbehåller sig rätten att avböja begäranden om cashback där konsumenten har utnyttjat sin ångerrätt eller på annat sätt avbokat sitt köp (förutom om detta grundas på en garantianspråk eller anspråk mot säljaren för defekt produkt). Vid sådana återkallanden eller avbokningar, och där en cashback redan har betalats ut, åtar sig konsumenten att och är ansvarig för att återbetala cashbacken till Electrolux. 

Användning av personlig information 

AB Electrolux (publ), med huvudkontor på S:t Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Sverige, är den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter. Mer information om hur Electrolux behandlar dina personuppgifter finns här: https://www.electroluxgroup.com/privacy/en/ [länk]. 

Genom att delta i denna kampanj samtycker du till att vår partner kommer att samla in, lagra och behandla vissa personuppgifter från dig för ändamålen att driva och administrera denna kampanj. 

Med förbehåll för ditt samtycke kan vi också samla in din e-postadress för att skicka marknadsföringskommunikation om våra produkter och tjänster. 

Partners integritetsmeddelande finns här: https://res.cloudinary.com/lojaali/image/upload/v1678975025/sweaegcb23/SE_Personuppgiftspolicy_Qnordics_aeg.pdf. 

Övrigt 

Electrolux förbehåller sig rätten att göra ändringar i kampanjen eller genomförandet av kampanjen. Ändringar och andra fall som rör genomförandet av kampanjen kommer att meddelas på kampanjens webbplats https://electrolux.se/promotion/kitchen-cashback

Electrolux förbehåller sig rätten att vidta åtgärder vid misstänkt bedrägeri eller annan överträdelse av dessa Villkor och bestämmelser.