VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Electrolux-safety-imagery.png

Electrolux uppmanar innehavare av Electrolux Pure F9 sladdlösa dammsugare med vissa serienummer att omedelbart sluta använda sina produkter på grund av en möjlig säkerhetsrisk.

Anledningen är en komponent i produkten som under vissa omständigheter kan överhettas och orsaka att dammsugaren börjar brinna. Överhettningen anses vara en allvarlig risk som kan orsaka en eldsvåda som sprider sig till angränsande lättantändliga material.

Innehavare av de modeller som påverkas ombeds kontakta sin lokala Electrolux serviceorganisation +46 771-767676 för information om hur produkten kan återlämnas och vilka alternativ som finns för byte av produkt (t.ex. ersättningsprodukt, återbetalning eller tillgodokvitto).

Det har hittills inte rapporterats om några skador på människor eller produkter. Vi ser dock allvarligt på händelsen, för oss på Electrolux är våra kunders säkerhet högsta prioritet. Vi har beslutat att omedelbart återkalla alla berörda produkter.

Återkallandet gäller följande produktserier:

PDF länk till nedladdning

Du kan se om ärendet gäller din produkt genom att jämföra modell, produktnummer (PNC) och serienummer (SN). Informationen finns på en dekal som sitter på baksidan av huvudenheten.

Om du har en produkt med de listade produkt/serienumren: Sluta genast att använda den. Placera den inte i laddningsstationen och dra ut laddningsstationens kontakt ur eluttaget.

Om modell och produktnummer (PNC) matchar och produktens serienummer (SN) finns med i spannet listat ovan, och om du ännu inte har blivit kontaktad av Electrolux servicecenter, vänligen ring Electrolux Service +46 771-767676 eller mejla till Electroluxservice@electrolux.se. Där får du information om hur du returnerar produkten och hur du får ersättning för returen.

Observera:  Produkter med andra serienummer inom Electrolux Pure F9-serien är inte berörda. Andra Electrolux-produkter inklusive andra dammsugarmodeller omfattas inte.

Vi ber om ursäkt för besväret som återkallandet orsakar.